AMiPA

És l’ Associació de mares i pares d’alumnes.

L’AMiPA organitza les activitats extraescolars, l’escola matinera, fa la venda llibres de text, col·labora en molts diversos aspectes amb el centre, …

És una entitat sense afany de lucre (no obté beneficis, els doblers es reinverteixen en l’escola) de la que en poden ser membres tots els pares i les mares d’alumnes de l’escola que ho desitgin. Les seves funcions estan regulades per un decret de la Conselleria  d’Educació (normativa), i per els seus propis estatuts.

Els seus principals objectius són:

– Col·laborar amb l’equip directiu de l’escola i els i les mestres per a aconseguir l’educació de qualitat que desitgem per als nostres nins i nines.

– Participar en el funcionament de l’escola a través dels seus representants al Consell Escolar.

– Organitzar activitats extraescolars que complementin la formació i proporcionin als alumnes un espai lúdic i de relació.

– Oferir serveis complementaris dels que totes les famílies se’n puguin beneficiar, com són la venda de llibres o l’escola matinera.

– Proporcionar als pares i mares un espai de reflexió i debat sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre l’educació dels nins i nines.

L’horari d’atenció al públic de l’AMiPA és durant els matins de dilluns a divendres de 9,00 a 9,30 hores

Contacte:    aaceipsv@gmail.com

%d bloggers like this: