NORMES DE CONVIVÈNCIA

         A més de la puntualitat a les entrades i sortides i la netedat i la correcta presentació al Centre, s’hauran de tenir en compte les següents normes:

 

1.- L’hora de començament és a les 9:00 h. Les barreres d’entrada s´obriran a les 8:45 h. i es tancaran a les 9:10 h. Es prega puntualitat per tal de no no destorbar el normal funcionament de les classes. (Horari i Puntualitat)

L´alumnat que arribi passada aquesta hora s’incorporarà a les classes a l´hora del pati ( 11,30- 12) excepte aquells alumnes que per causa justificada ,i/o havent avisat amb anterioritat al seu/va  tutor/a corresponent, s’incorporin més tard al centre. En cas de visita mèdica cal dur el justificant corresponent

 

2.- A l’hora d’entrada, els pares i mares deixaran els seus fills a les fileres d’entrada i no entraran a l’interior del Centre a no ser per una causa ben justificada. Igualment a les sortides, els alumnes es recolliran al pati o a l’exterior. Per aquest motiu, us pregam que us abstingueu d’entrar a l’interior de l’escola si no teniu cita amb el professorat.

El professorat té hora de visita setmanal els dimarts de 14:00 a 15:00. És  molt important respectar aquestes hores i concertar cita amb els mestres i tutors.

 

3.- L’alumnat, en tornar al centre després d’una o diverses faltes d’assistència, haurà de presentar el corresponent justificant de l´absència, ( no és justificable el quedar-se dormit o cas semblant).

 

4.- Els dies que tenguin Educació Física han de venir amb roba i calçat esportiu ( xandall i esportives).En cas de no poder fer Educació Física, s’haurà de dur el justificant mèdic corresponent.

 

5.- L’alumnat ha de venir al centre amb tot el material escolar necessari pel dia corresponent, per això, abans de venir a l’escola haurà de repassar l’horari de classes i obrar en conseqüència.

6.- Queda prohibit entregar qualsevol tipus d’objecte (quaderns, berenars, etc.) als alumnes a través de les barreres dels patis. Si heu tengut algun descuit, cal tocar a la porta i entregar-ho a direcció.

 

7.- Les excursions, sortides o qualsevol activitat extraescolar en horari lectiu és considerada com un dia de classe normal i per tant, d’obligada assistència. En cas d’existir problemes es posaran en contacte amb el tutor o tutora del seu fill/a.

 

8.- El divendres berenam de fruita, ja que el centre fa un programa d’alimentació saludable, i els infants han dur una peça de fruita aquest dia.

 

9.- En cas que un alumne agafi polls haurà de seguir el tractament corresponent i s’obrarà en conseqüència per tal de no perjudicar a la resta de la comunitat educativa fins que estiguin extingits.

 

10.- Recordam als pares que està prohibit entrar cans o qualsevol altre animal i fumar dins el recinte escolar (s’inclou el pati)

%d bloggers like this: