ORGANIGRAMA

Tots els òrgans de govern unipersonals i col·legiats tenen les seves funcions regulades per la L.O.E., Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (B.O.E. 106 de 04/05/2006).

 La participació democràtica de mares i pares queda garantida a través del Consell Escolar.

 

PROFESSORAT

CONSELL ESCOLAR

%d bloggers like this: